R_根巻 幹巻

R001 幹巻テープ 10cmx20m 45巻入

   JAN 4958627052017

R002 幹巻テープ 12.5xmx20m 45巻入

   JAN 4958627052024

R003 幹巻テープ 15cmx20m 30巻入

   JAN 4958627052031

R004 幹巻テープ 20cmx20m 30巻入

   JAN 4958627052048

R005 根巻ロール 30cmx20m 15巻入

   JAN 4958627052055

R006 根巻ロール 40cmx20m 15巻入

   JAN 4958627052062

R007 根巻ロール 50cmx20m 12巻入

   JAN 4958627052079

R008 根巻ロール 60cmx20m 8巻入

   JAN 4958627052086

R009 根巻ロール 70cmx20m 8巻入

   JAN 4958627052093

R010 根巻ロール 80cmx20m 8巻入

   JAN 4958627052109

R011 根巻ロール 90cmx20m 6巻入

   JAN 4958627052116

R012 根巻ロール 100cmx20m 6巻入

   JAN 4958627052123

R013 根巻ロール 120cmx20m 6巻入

   JAN 4958627052130

R138 麻袋 123x90cm  20枚入 

   JAN 4958627054905

R139 麻袋 100x75cm  20枚入

   JAN 4958627054912

R140 麻袋 58x45cm  20枚入

   JAN 4958627054929

R141 麻袋 50x30cm  20枚入

   JAN 4958627054936

R014 麻縄 KS-2 Φ3mmx2.5Kg(約500m)         

          6玉入

          JAN 4958627052147

R015 麻縄 KS-3 Φ4.5mmx2.5Kg(約336m)     

          6玉入

          JAN 4958627052154

R016 麻縄 KS-4 Φ6mmx2.5Kg(約252m)      

          6玉入

          JAN 4958627052161

R017 麻縄 KS-6 Φ9mmx2.5Kg(約168m)       

          6玉入

          JAN 4958627052178

R018 麻縄 KS-8 Φ11mmx2.5Kg(約126m)    

           6玉入

           JAN 4958627052185

R019 根巻用シート(正方形) 40x40cm 100枚入

   JAN 4958627052192

R020 根巻用シート(正方形) 50x50cm 100枚入

   JAN 4958627052208

R021 根巻用シート(正方形) 60x60cm 100枚入

   JAN 4958627052215

R022 根巻用シート(正方形) 70x70cm 100枚入

   JAN 4958627052222

R023 根巻用シート(正方形) 80x80cm 100枚入

   JAN 4958627052239

R024 根巻用シート(正方形) 90x90cm 100枚入

   JAN 4958627052246

R025 根巻用シート(正方形) 100x100cm 100枚入

   JAN 4958627052253

R026 根巻用シート(正方形) 120x120cm 100枚入

   JAN 4958627052260

麻フェルト 【シート】

R144 麻フェルト #250

   90cmx180cm 20枚入

   JAN 4958627054967

R145 麻フェルト #500

   90cmx180cm 20枚入

   JAN 4958627054974

麻フェルト 【ロール】

R146 麻フェルト #250

   90cmx20m 2巻入

   JAN 4958627054981

 

営業カレンダー

2024年06月
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
2024年07月
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
ページの先頭へ